Company Address

Lydia Mar Shipping Co. S.A.

25, Possidonos Avenue
183 44 Moschato
Athens – Greece

Telephone: +30. 210 – 94 26 451
Fax:      +30. 210 – 94 26 876
Email : lydiamar@lydiamar.gr

Persons in charge

Chartering/Operation Dept.

Stefanos Chachamopoulos

+30. 694 47 74 637

Eleni Staikoulia

+30. 698 17 95 642

Manos Maroulis

+30. 697 43 31 170

Maria Nikolaou

+30. 694 01 74 144

Ritsa Katsanou

+30. 694 54 71 363

Technical Dept.

Kostas Symeonidis

Dimitris Bitzanakis

Nikos Theodorou

Supply Dept.

Dora Kontonikou

Dina Lekatsa

IT Dept.

Thanos Fonias

Crew Dept.

Martin Scheerbarth

+30. 694 51 04 711

+30. 216-5001710

Alan Ball

+30. 694 85 31 395

+30. 216-5001709

Chryssa Zevgaridou

+30. 697 34 27 980

+30. 216-5001711

Alexandra Batsoula

+30. 693 75 74 711

+30. 216-5001713

Galina Bock

+30. 695 16 90 980

+30. 216-5001708

Accounting Dept.

Katia Tsinidou

+30. 694 45 31 399

Yiannis Stamiris

+30. 694 07 48 888

Alexandra Xanthakou

Eleni Koubarouli

Quality Dept.

Konstantinos Siozos

Reception Desk

Rodoula Tsipidou